Category: HR for City

Human Resource Manager in The Soaltee Kathmandu #HR Job Vacancy

काठमाण्डौ, The Soaltee Kathmandu मा Human Resource Managerको लागी आवेदन आवहान गरिएको छ। थप विवरण यस प्रकार रहेका छन्:  Company Name: The Soaltee Kathmandu Website:  http://soalteehotel.com/ Position: Human Resource Manager Application Deadline:  30 Aug 2021 Application Link: https://www.merorojgari.com/job/human-resource-manager/ Posted on: https://www.merorojgari.com (HR Mediaको HR Professionals तथा Practionersलाई सुचित गराउने उदेश्यले […]

Read More